Luật Khoáng Sản

4. Chính phủ quy định chi tiết việc hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản. Điều 8. Những hành vi bị cấm 1. Lợi dụng hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức 2.

liên hệ chúng tôi

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động ...

- Bảng số liệu tổng hợp về khảo sát, thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu số 4a) 2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản - Những kết quả đạt được - Những khó khăn và tồn tại - Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 4b) 3.

liên hệ chúng tôi

Quyết định 295/QĐ-TTg 2020 lập Quy hoạch thăm dò khai ...

2021-9-29 · Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

liên hệ chúng tôi

Thông tư 136/2017/TT-BTC

2018-1-19 · Thông tư 136/2017/TT-BTC, Thông tư 136/2017/TT-BTC về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

liên hệ chúng tôi

QCVN 58:2014/BTNMT Phương pháp thăm dò từ mặt đất

2016-4-14 · 2.1.1. Phương pháp thăm dò từ mặt đất trong các điều kiện cụ thể có thể được áp dụng ở các giai đoạn của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản, địa chất tai biến và nhiều lĩnh vực kinh tế, quốc phòng khác. 2.1.2.

liên hệ chúng tôi

Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết về quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2020 xem Phụ lục II; quy hoạch khai thác các mỏ khoáng sản cho các cơ …

liên hệ chúng tôi

Thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Hoàn trả nhà nước chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản (01/04/2021) Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn đầu tư điều tra …

liên hệ chúng tôi

Tài nguyên Khoáng sản Việt Nam

2017-1-11 · Quy định mới về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn (01/02/2018) Quy định phương pháp xác định chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả (12/03/2018) Hoàn thiện văn bản pháp luật, đưa quản lý khoáng sản vào nền nếp (11/01/2018)

liên hệ chúng tôi

Luật khoáng sản 2010

3. Chính phủ phân công các bộ tổ chức lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các loại quy hoạch quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này; quy định việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

liên hệ chúng tôi

QCVN 58-MT:2014/BTNMT Phương pháp thăm dò từ mặt đất

phương pháp thăm dò từ mặt đất QCVN58-MT:2014/BTNMT được ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2014, cụ thể với các phần sau: 1. Đối tượng áp dụng phương pháp thăm dò từ mặt đất QCVN 58-MT:2014/BTNMT phương pháp thăm dò từ mặt đất áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản; tổ ...

liên hệ chúng tôi

Khoáng sản

04//2018/QĐ-TTg, 31/01/2018 Quyết định Ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng

liên hệ chúng tôi

Bộ TN&MT thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá …

2021-11-11 · Sáng 11/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư.

liên hệ chúng tôi

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

2016-7-4 · Theo trữ lượng và tài nguyên đã được điều tra, thăm dò, khoáng sản rắn ở nước ta được chia thành 3 nhóm sau: - Nhóm khoáng sản có quy mô lớn, tầm cỡ thế giới, có thể khai thác lâu dài và xuất khẩu gồm: bauxit, đất hiếm, đá vôi, cát thuỷ tinh, đá xây

liên hệ chúng tôi

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

2021-7-9 · Mẫu đơn nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức làm đơn, thời gian và địa điểm thăm dò, giới hạn diện tích thăm dò, chi phí cho cuộc thăm dò… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản tại đây.

liên hệ chúng tôi

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9421:2012 về Điều tra, đánh giá ...

2021-10-20 · Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9421:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp Gamma mặt đất kèm file tải về (download)

liên hệ chúng tôi

Vi phạm các quy định về mốc giới biên giới bị phạt như thế …

2021-10-26 · Cắm mốc, thăm dò khoáng sản lấn chiếm đất rừng bị phạt như thế nào? 19:54 28/09/2021 (TN&MT) - Mới đây, chính quyền địa phương nơi tôi sinh sống đã cấp phép cho một doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản tại địa phương.

liên hệ chúng tôi

Tình hình chế biến quặng đồng ở Việt Nam

2014-12-28 · 1. Hiện trạng chế biến. 1.1. Tuyển quặng đồng sunfua. a. Mỏ đồng Sinh Quyền, Bát Xát, Lào Cai. Là một mỏ đồng lớn nhất Việt Nam, mỏ nằm trong trường quặng đồng kéo dài từ Lũng Pô, Bát Xát, Lào Cai đến Trái Hút, Yên Bái. Mỏ đồng Sinh Quyền được thăm dò tỉ mỉ từ ...

liên hệ chúng tôi

PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TRONG QUẢN ...

sản, chúng ta cũng có thể không nhất thiết phải xác định chi phí thu hồi tiền điều tra thăm dò các mỏ khoáng sản bằng nguồn vốn ngân sách. 4. Một số ý kiến đề xuất Để quá trình kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường được triển khai một cách đầy đủ

liên hệ chúng tôi

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

3. Việc hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này phải thực hiện trước khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 4.

liên hệ chúng tôi

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản …

2017-3-28 · - Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 (5 mảnh/ 5 khu vực điều tra, đánh giá khoáng sản chi tiết).

liên hệ chúng tôi

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg xác định chi phí thăm dò …

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư

liên hệ chúng tôi

Quy định mới gỡ nhiều vướng mắc về quản lý khoáng sản ...

2016-12-31 · Có hiệu lực từ ngày 15/1/2017, Nghị định 158/2016/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các nội dung về thành phần, hình thức hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, phê duyệt trữ lượng cũng như đóng cửa mỏ khoáng sản như, bỏ quy định về Giấy chứng nhận ...

liên hệ chúng tôi

Chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

2019-11-19 · 1. Hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là hoạt động mang tính đặc thù cao. Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vì thế cũng mang tính đặc thù tương ứng. Vì vậy, cần phải có chính sách phù hợp để vừa phát ...

liên hệ chúng tôi

Bảo vệ môi trường trong thăm dò, khai thác, chế biến …

2021-5-12 · Việc sử dụng máy móc, thiết bị có tác động xấu đến môi trường, hóa chất độc hại trong thăm dò, khai thác, đóng cửa mỏ, chế biến khoáng sản phải được đánh giá tác động môi trường, khai báo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

liên hệ chúng tôi

Báo cáo quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản ...

2021-9-28 · 9. - Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025. Được phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận. - Báo cáo ...

liên hệ chúng tôi

Thông tư 04/2015/TT-BTNMT phân cấp trữ lượng, cấp tài ...

Thông tư 04/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm Nghiên cứu khả thi. - Nghiên cứu tiền khả thi. - Nghiên cứu khái quát. PHỤ LỤC 2 MẠNG LƯỚI ĐỊNH HƯỚNG ...

liên hệ chúng tôi

Đà Nẵng: Nhiều DN khoáng sản chưa đầu tư công nghệ bảo ...

2021-2-4 · Yêu cầu tổ chức, cá nhân được UBND thành phố phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện trách nhiệm nộp lưu trữ địa chất theo quy định. Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Nhiều DN khoáng sản chưa đầu tư công nghệ bảo vệ môi trường. Thông tin ...

liên hệ chúng tôi

Bỏ 1 USD mua đất, chủ nhân tìm thấy ''mỏ vàng'' trăm tỷ …

2021-10-25 · Hai nhà thăm dò khoáng sản ở Nam Phi bất ngờ tìm thấy mỏ khí Heli sạch và lớn nhất thế giới với chi phí bỏ ra chỉ 1 USD. Tỉnh Free State ở Nam Phi được biết đến là nơi có rất nhiều đồng cỏ rộng lớn, và từng là địa điểm sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

liên hệ chúng tôi

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT KHOÁNG SẢN

Điều 36. Lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản 1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 2.

liên hệ chúng tôi

Bản quyền © 2007- AMC | Sơ đồ trang web